Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2011

8054 7a23
Reposted fromcolours colours viakarmel karmel

January 04 2011

4144 b876
5501 5eda
Reposted fromintrigante intrigante viaunusual unusual

December 23 2010

morał tej bajki jest krótki i niektórym znany; każdy facet jest pojebany.
— J.
Reposted fromthe15thofmarch the15thofmarch viaagta13 agta13
skręca.
wierci.
drapie.


boli.
— słodkie poranki.
Reposted fromsmaller smaller viaagta13 agta13
Koniec, dziewczyno, bierz się za naukę, rób to co zawsze, olewaj ludzi, rozpierdalaj arkusze, zakrywaj zmęczenie kolorowymi cieniami do powiek, nie rozklejaj się i dawaj z siebie wszystko. I taki jest mój cudowny plan na najbliższe kilka miesięcy.
Reposted fromk-achna k-achna viashineon shineon
bo mnie zawsze ktoś gubi lub zapomina .. ale Ja się nie będę już przypominać
— moje własne.
Reposted frommalygarnek malygarnek vianensie nensie
-'Ładne dziewczyny nie powinny palić'
-'Ładne dziewczyny nie palą bez powodu'
— Ja,tak ja.
Reposted fromfruittree fruittree vianensie nensie
Sylwester, jak sylwester. Trochę się wypije, trochę powspomina. Ale tym razem chciałabym coś zrobić, coś czego bym nie zapomniała do końca życia. Tak by podkreślić stary rok. Zrobić jakąś rozróbę, pobić się z kimś, upić się do nieprzytomności... Tak, to by było coś. Ale najbardziej chciałabym Cię spotkać w tę noc. Chciałabym Cię tak przytulić mocno, pocałować.. chciałabym żeby nasze spojrzenie się spotkało w jednym miejscu. Żeby nasze upite oczy widziały w nas to, co widzą trzeźwe.
— chcę tego .
Reposted fromidontlikeu idontlikeu vianensie nensie
I think I'm afraid to be happy because whenever I get too happy, something bad always happens.
— Charlie Brown
Reposted fromtwice twice vianabnab nabnab
2963 a8d1
Reposted fromPjbbbv Pjbbbv vianabnab nabnab
5439 066c
Reposted frompatt patt vianensie nensie
0031 7c7b
Reposted frompatt patt vianensie nensie
3490 9197
Reposted frommnu mnu vianensie nensie

December 20 2010

Reposted fromnamietnosci namietnosci viaunusual unusual

December 17 2010

Są tacy, którzy uciekają od cierpienia miłości. Kochali, zawiedli się i nie chcą już nikogo kochać, nikomu służyć, nikomu pomagać. Taka samotność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od samego życia. Zamyka się w sobie.
Reposted fromflyleaf flyleaf vianensie nensie

December 14 2010

Zawsze się pieprzy to na czym nam najbardziej zależy

Reposted byniepoprawnieordinarypasionoffireswallowwloovely
z zasady nie całuję się na trzeźwo.
— ;//
Reposted byordinaryonomatopeiczneparanoje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl